Ka Iwi

Lit., The bone.  (Pukui, Elbert, Mo'okini)

Ka Iwi Road and Terrain

Ka Iwi Wall

Ka Iwi Along the Coast

The Obelisk at Halona

Fresh Water Seeps

Ihi╩╗ihi╩╗lauakea Bridge

Click on any picture to watch a movie about the Ka Iwi Coastline.

Ka Iwi Plants

Ka Iwi Shelter Cave

The Jizo Statue

Halona Cove

The Ocean Ledge

Ka Iwi Cliffs