Kua Mo'o o Kāne

Click on the image above to hear author and historian John Clark talk about Kua Mo'o o Kāne

Lit., Kāne backbone.

(Pukui, Elbert, Mo'okini)

Kua Mo'o o Kāne