Ke Au Okoa: Vol. 1, No. 15 (31 July 1865): page 4     

English Translation is below.


E KE AU OKOA;—Aloha oe:

            He mea hiki ia oe e ka Luna Hooponopono a me a'u ke halawai hou kaua iloko o keia wahi kukulu manao ana, ke oluolu hoi oe e hookomo iho i keia wahi lei pua pikake o ka Hooilo, a nau hoi ia e ahai hele aku ma keia mau la e ulili mau nei, a e hoolawa aku hoi i lawa ka makemake o ka poe hooipo o ko'u one hanau nei, a me na kuaua anu o ka Hooilo.

            He mea nui no hoi keia na kakou e kui iho ai i na la kulolia o keia mau la e ani kapakahi hele nei o ka Makalii, olu no ka puuwai o ka aoao oolea a me ka aoao palupalu, lea no ka hooipo i ka nahele o Halemano, pukukui lua i ke kaunu o Moeawa, hoomano i ke ano e Mano, i upepe moani i ka hanu nae o ka pua o ka Hala.

            He nui na wahi e noho ai na'Lii i ka wa kahiko, a e makemake ai hoi lakou no ke kupono o ka noho ana a me ke kupono ole, ma na wahi kupono nae e oluolu maikai ai ka noho ana o ke kino, malaila ka lana o ka manao a me ka pau o ka makemake. Ua ike wale paha oukou e ka poe kahiko i kahi a na'Lii i makemake nui ai e ku ko lakou mau hale, ua lohe wale ia a ua oleloia e ka poe i hala e aku o ia wa, aka, ua ike iki no hoi au i kekahi kahua hale kahiko o na'Lii i ka wa kahiko.

                Aia ma Kailua, Koolaupoko, Oahu, he wahi hoi i kaulana o Alele, ua makemake nui ia e kekahi Alii o Peleioholani, ua noho oia ma ia wahi no ka maikai a me ka oluolu o ka ea o ka makani, a no ke aheahe puainawele a ka makani he Kaiaulu. Malaila no i ku ai kona hale maikai i ka wa kahiko, makemake nui ia no ka aina hala ole, he i-a no, i Kawainui a me Kaelepulu, poha no ka wai o ka apua i ua wahi Peleiholani nei, ai no i ke awa momona o Kawainui, a me na oopu moleua'u o Kaelepulu. E kapae ae kakou, ua hala aku la ia, a e huli hou ae kakou e nana no kahi hou aku a ua Alii la e noho ai.

            Aia ma ka Lae o Kawaihoa, kahi i kapaia ia o Keawahili, malaila kahi i ku ai ka hale nui maikai no Kamehameha, ua makemake nui o ia ma ia wahi, he wahi kupono ole no hoi keia i ka manao o kekahi poe Alii, he kula panoa i ka la o ka Makalii, aohe hoi e hihi he wahi i makemake ia, a o na ana e momona ae no o Maunalua, ola no ka noho ana o ua wahi Kamehameha nei, ke mau nei no ka nini o kona kahuahale. E kapae aku kakou ia, ua hala aku la ia mau pono, e imi hou aku kakou i ua pono hou.

            Aia ma Wailupe, he wahi e kapaia nei ka inoa o Kauoha, aia nae ia wahi ma ka aoao hikina o ka pali, he okoa aku hoi ka palena o o Papaalaea, e kaawale aku ai o Niu, a malalo mai hoi keia o ka hookui'na pa, ua kukuluia kekahi mau hale nui no kekahi mau Alii no Kapueo a me Kepoonui, ua makemake loa keia mau Alii ia wahi, no ka oluolu maikai o ka makani he Malualua, o kahi aholehole kokala kuku ae no o Wailupe, a me ka uala punapuna ae no o Kamanuena, kukulu ka la ihi a ka ua Holio i ua mau wahi elemakule nei, he heiau nui no e waiho ana ia wahi. E kukaa aku hoi kakou ua hala ia mahope, a e huli hou aku na maka e nana i ua wahi hou aku a na'lii e makemake iho ai e noho.

                Aia ma ka aoao Komohana o Wailupe, he wahi e kapaia ana ka inoa o Kaualua, he kiowai nui malaila i makemake nui ia e na'lii o ka wa kahiko, ua aloha no hoi lakou ia kiowai, ua nui ka makemake o na'lii no ka olu o ka wai i ke awakea ke auau aku, ua like ia me he wai la no na kuahiwi ka huihui maeele i ka nui ili o Kaipoahi, he wahi waiho rama oloko o keia kiowai no na'lii, waiho no ka rama iloko o ke kiowai a hiki i ka manawa e makemake ai na'lii e inu, kii mai no, aia no e waiho ana, he nalowale ole hoi ka poe e manao ana e hana kolohe ma keia kiowai o Punakaualua, ua ike ia ma ke kua o ka mea hana kolohe, e kau ana ka hauone keokeo ma ke kua, aia ua mea kolohe nei. E hoalu iho kakou ilalo, a e kipa hou aku no ma o.

            Aia ma Waialae, he wahi i kapaia ka inoa o Kaluaonou, he wahi hoi keia i makemake nuiia e na'lii, no ka oluolu nahenahe makalii o ka makani e hue ana i ka lau o ka niu, ua kukulu ia he wahi hale maikai no na'lii, i wahi hoi e hooluana iho ai na puuwai o na poe Alii i hala e aku i ka make, o ka wai ae no o ka niu-haohao a me ka io palupalu, a o kahi poi kai mai no o Waialae, miki ke au i hala ae. A hoeu ae kakou a haele imua, malia o loaa aku ia kakou na'lii i ka malu o ke Kou o Waikiki.

            Aia hoi ma Waikiki-kai he wahi i kapaia ka inoa o Ulukou, ua makemake nui ia o Ulukou e na'lii i ka wa kahiko, i makemake ia i ka heenalu a me na lipoa aala o Kahaloa, ua kukulu ia he mau hale nui no na'lii ma ia wahi, i wahi hoi e hooluana iho ai a e kuu iho ai hoi ka luhi a me ka maloeloe, he mahalo nui lakou ia wahi no ka noho ana a me ke akahele makalii o ka ea o ka aina; He nui hoi na hana lealea a na'lii i hana ai ia wa malaila, eia hoi ka inoa o ka lakou mau hana lealea," ka mokomoko, ka maika ulu, ka pahee ihe, ka hoohakaka moa, ke kukini o ke kanaka me ka mama loa me he lio-heihei la, ka hula pai pahu, ka heenalu, kela ano lealea keia ano lealea a na'lii e hana ai i ka wa kahiko, e haalele aku kakou ma keia wahi, a e aui hou ae kakou e nana ia Moanalua.

                Aia ma Moanalua he wahi i kapaia ka inoa o Kanalua, ua makemake nui na'lii ia wahi o Kanalua, "o ka inoa ia oia kahuahale," he mau hale nui i kukulu ia no na'lii i ka wa kahiko, aia no e mau ana ka nini pae pohaku oia kahuahale a hiki i keia wa, ua lana no hoi ka puuwai aloha oia poe alii, ia wahi, i ka pa kolonahe mai paha a ka makani moani halihali aala o ke kuahiwi?" O na awa momona ae no o na loko o Kaloaloa a me na amaama pala kehau momona ae no o Mapunapuna, ola no ka noho ana o ka makapehu o na'lii, e haalele loa 'ku hoi kakou i keia wahi, a e huli hou aku kakou e nana ia uka o Kukaniloko.

            O Kukaniloko kahi i makemake nui ia e na'lii o Oahu nei, he wahi hoi ia e hoi ai na 'lii e hanau i ka wa kahiko, (pela ka olelo ia e ka poe kahiko o keia aina) he wahi no hoi e waiho ai na piko o ua mau poe alii 'la, a he wahi no hoi e makaikai nui ia 'i e ka poe makaikai huakai-hele, (kaapuni) pela mau mai kahiko a hiki wale mai i keia wa, ua pau ko kakou nana ana maanei e haliu hou ae kakou i ka uka ano o Halemano.

            Aia mauka he wahi i kapaia ka inoa o Halemano, ua makemake nui na'lii i ka lai koiuiu huihui anu kolonahe o Halemano, ua noho no hoi na'lii ma keia wahi, a ua hoohihi no hoi ka manao, ua kukulu ia no hoi he mau hale malaila, ua olelo wale ia e ka poe kahiko he wahi ai kanaka keia i ka wa naaupo, aole e ola ke kanaka malihini ke hele aku ma keia wahi pau no i ka ai ia, ua hana ia he pohaku ipukai e waiho ai ke kanaka, mai ka wa kahiko mai a hiki i keia wa ia mea i hana ia'i ia mea he ipukai pohaku.

            Oia aela no na wahi kaulana kahiko a na alii i noho ai, aka, he nui aku no paha na wahi i koe a na'lii i noho ai, aia no ia i ko kakou mau makamaka i paa kahi a na'lii i noho ai, oia iho la no ka'u mau wahi i paa a i ike ai hoi. Ua pau keia, ke hoi nei ko oukou wahi makamaka hoaaloha o ka aina Kaha.

B. V. KALANIKUIHONOINAMOKU.

            Kaualua, Wailupe, Oahu, Iulai 24, 1865.
DEAR KE AU ‘OKO‘A;—Greetings:

    If you please, Mr. Editor, you and I can meet again regarding this theory. Please insert this lei pīkake of the winter and carry it to all in these days of constant news reporting so that everyone of my home land can have it during the cold rains of winter.

    This is very important for all of us to join together in these changing times when the Pleiades meander overhead. The hearts of the conservative and liberal sectors are comforted, and the joining together in the forests of Halemano have been climaxed, the coming together in love has been achieved in Moe‘awa, the lovely fragrance of the hala blossoms have been enjoyed and multiplied.

    The ali‘i lived in many places of their choosing in past times for better or for worse in places where they found physical comfort. That is where they found hope and the desires of their hearts. Perhaps you old people know where the ali‘i used to enjoy living where their houses stood, and it was heard and talked about by the ones who have passed on long ago, but I know of an area where there were old houses of the ali‘i in ancient times.

    In Kailua, Ko‘olaupoko, O‘ahu, there is a well known place called ‘Alele that one ali‘i by the name of Peleiōhōlani really liked. He lived in the area because of the pleasant winds which blow gently known as the Kaiāulu winds. That is where his good house stood in ancient times, a land without hala trees, but having much fish at Kawainui and Kā‘elepulu. Waters flowed in Peleiōhōlani’s day and there was fat mullet at Kawainui and moleua‘u ‘o‘opu [not sure about this fish] at Kā‘elepulu. Let us put this aside for the moment and turn back to other places where this ali‘i lived.

    On the point at Kawaihoa, at the place called Keawahili is where the nice big house stood of Kamehameha. He really liked this place but other ali‘i thought it was not such a good place. It was a desert landscape when the Pleiades was high in the sky. There was nothing about this place that was desired, and in the caves of Maunalua is where Kamehameha lived, and his village still stands. Let us set that aside as well since the glory of those days is passed. Let us look toward new glories.

    At Wailupe is a place called Kauoha. However, it is on the eastern side of the cliff and has a different border from Pāpa‘alaea separating Niu, and this is below the adjoining wall where some large houses were built for some ali‘i of Kapueo and Kepo‘onui. These ali‘i really enjoyed this place since it was pleasant and cool in the Mālualua wind. Wailupe had the spiny āholehole fish and the firm sweet potatoes at Kamanu‘ena where the stiff Hōli‘o [or Hōlio] rains fall on the old men and where a large heiau stood. Let’s put that aside; it belongs in the past, and let’s turn and look at other places where the ali‘i used to live and enjoyed living.

    On the west side of Wailupe is a place called Kaualua where there was a large pond that the ali‘i enjoyed in days past. They loved that pond because the water was cool in the afternoon and good for swimming. It was cool like water from the mountain, cool enough to numb the body and was used by the people of Kaipoahi. There was a storage place in this pond for rum for the ali‘i. They would leave the rum in there until they wanted it to drink, then they would send for it where it was. No one who thought to plunder could escape from the pond called Punakaualua. The evidence was on the back of the perpetrator; white sand would be seen on his back, and that is how the perpetrator was revealed. Let us leave this along and get back to other matters.

    In Wai‘alae there was a place called Kalua‘onou, a place much enjoyed by the ali‘i because of the cool gentle winds that rustled the leaves of the coconut trees. A nice house was constructed there for the ali‘i who have long since passed as a place to relax. It was a place of water for growing coconuts with nice soft jelly-like flesh, and it is where the waves would ebb and flow at Wai‘alae in ancient times. Let us now move on and find the ali‘i in the shade of Kou at Waikīkī.

    At Waikīkī Kai was a place called Ulukou, and Ulukou was much desired by the ali‘i in ancient times. It was desired as a surf spot and is where the fragrant līpoa seaweed was found at Kahaloa. Some large houses where built there for the ali‘i as a place for them to relax and rest from their labors and sore muscles. They appreciated this place because of the cool gentle breezes there. The ali‘i engaged in many leisurely activities in those days at that place and these are some of the things they enjoyed doing: boxing, ‘ulu maika, spear sliding, cock fighting, foot racing in horse racing fashion, dancing to the beat of drums, surfing, and all types of leisurely activities that the ali‘i engaged in in days passed. Let us leave that place and go back and take a look at Moanalua.

    At Moanalua is a place called Kānalua. The ali‘i really liked that place Kānalua which was the name of that village. There were a few large houses built there for the ali‘i in ancient times, and the stone walls of that village are still found until today. One has a sense of love for the ali‘i of that place where the winds blow so cool and gentle carrying the fragrances of the mountains. There was succulent milkfish to be found in the pond of Kaloaloa and fat juicy mullet found at Māpunapuna. The ali‘i had everything they their hearts desired. Let us now leave this place and get back and take a look at the upslopes of Kūkaniloko.

    Kūkaniloko was a place greatly desired by the ali‘i of O‘ahu. It was a place the ali‘i would return to to give birth in ancient times (so say the people of olden times of this land). That is where the umbilical cords of these ali‘i were left. It is a place that is often traveled by tourists touring the island. That is how it has been since ancient times until today. That is enough for looking at this place. Let us now turn and look at the uplands of Halemano.

In the uplands is a place called Halemano and it was greatly liked by the ali‘i because Halemano was a place where cool winds blew. The ali‘i lived in this place and they were attracted to it. There were some houses built there. It is said by the people of old that in unenlightened times, this was a place of man-eaters and that visitors who would travel to the area were all eaten. A stone bowl for sauce was erected for the victim from ancient times and remains until today and is said to have been made as a stone sauce bowl.

    These are the famous places from ancient times where ali‘i lived, but there are more place where the ali‘i lived and our friends know where the ali‘i lived. These are the places that I know of. That is enough for now. Your correspondent from the land of Kaha is going home.

B. V. KANAIKU‘IHONOINĀMOKU.

    Kaualua, Wailupe, O‘ahu, July 24, 1865.                    Contributed by John Clark. Translated by Keao NeSmith.