Kamehameha

Ka Wa o Kamehameha


In the time of Kamehameha


By Samuel Kamakau  1865Ke Kulana o ke Aupuni Hawaii

i ke au ia Kamehameha I


I ka makahiki 1804, ma Kapapoko, no Koko, i Maunalua, Oahu, ua kokoke mai na la hope o

Keeaumoku, (Aamakualenalena) a no laila,, hele aku la o Kamehameha a me Kaahumanu e ike iaia.  A eia ka Kamehameha mau olelo ia Keeaumoku, “Make e aku paha oe mamua , owau aku no mahope. “  Pane ae la o Keeaumoku, “No keaha hoi?” Pane iho la o Kamehameha “I hakalia no paha ia oe a make aku mamua, kipiia mai kuu aupuni?”  Eia ka Keeaumoku,  “Aohe kipi o ko aupuni; hookahi no kipi nui o ko aupuni o ko wahine; aia a nui ko malama, alaila, moe oe i ka moena, aohe kipi aina.”  The Politics of the Hawaiian Government

during the Time of Kamehameha I


The First and Last Bequest


In the year 1804, at Kapapoko, at Koko, in Maunalua, on the island of Oahu, close to the last days of Keeaumoku’s life (he was known as Aamakualenalena), Kamehameha said to Keeaumoku, “Perphaps you will die soon, and I will soon follow you.”  Keeaumoku replied, “Why is that?”  And Kamehameha said, “As soon as you die, would not there be rebellions against my government?” This is what Keeaumoku said, There shall be no rebellion against your government.  There is only one great rebel in your government who is our wife.  You must care for her so you may sleep peacefully upon the mat without feat or any rebellion.”

Kamehameha in Maunalua