Kua Moʻo o Kāne

Click on the image above to hear author and historian John Clark talk about Kua Moʻo o Kāne

Lit., Kāne backbone.

(Pukui, Elbert, Moʻokini)

Kua Moʻo o Kāne