a

Exploring the History of Maunalua

Mauka a Makai

Waimānalo

Mānana

Kealakīpapa

Awāwamalu

Kalama Valley

Ka Iwi

Okuʻu

Hālona

Jizo

Hanauma

Mo‘o Kua o Kaneapua

Kawaihoa

Kua Moʻo o Kāne

Koko Head

Lukela

Portlock

Family

Kanewai

Kalauha'iha‘i

Kupapa Fishpond

Eastside Surfing

Wailupe Fishpond

Wailupe Stream

Kawauoha Heiau

'Āina Haina

Niu

Kūlepeamoa Heiau

Niu Trail

Maunalua History

Stories of Interest

Kauiliula &

Ahukini Heiau

Ka'alakei

Haha‘ione

Kamilo Nui

Pahua Heiau

Hawea Heiau

Loko Iʻa o Maunalua

Maunalua Fishpond

Lunalilo Home

Kohelepelepe

Traditional Hawaiian

Place Names

Learn more about Maunalua.net

The Boyd House

Olomana Locomotive

Hale Pōhaku

Pāhonu

Kalapueo

Kini Stone

Sandy Beach

Archeology

Ka Iwi Place Names

Palea

Pai‘olu‘olu

Maunalua Bay Fishponds

ʻAlae ʻUla

Kahauloa

Artist View

Nono‘ula

ʻIhiʻihiʻlauākea

The branches grow because of the trunk.

Without our ancestry we would not be here.

Lē‘ahi

Click on the name of the area you would like to learn about.  


If you have a story about the history of this area or know someone

who would like to share with our community,

please contact: maunalua.net@gmail.com


Maunalua.net

Ka Lapa O Maua

Kamehameha

Photos of Interest

Holoholo Around

Loko Iʻa o Maunalua

Kaupō

Kūpikipikiʻō

Wai'alae

Keawahili

Ke Kula O Kamauwai

Kamiloiki

Kumulipo

Stories along the

Ka Iwi Coast

Kuliʻouʻou

Balancing Stone

of Makapuʻu

Films of Interest

Kapaliokamoa

If you enjoy this website and all you are learning

and sharing with others,

please consider donating to Maunalua.net

Your generous donation is tax deductible and  

is greatly appreciated.  It helps in the research, collection and sharing of information on this website.

Story Catcher 501 (c)3

Mahalo, Ann Marie Kirk

Click here to support with a donation

OR Click Below to donate via Paypal

Springs

Malei

Winds of Maunalua

Waiʻalae Battlegrounds

Kukuionapeha Heiau

Kahekili

Mary Kawena Pukui

Cultural Photography

Check out Digitalmoku.net

Additional Sources

Maps of

Maunalua

Kaulana a ka Iole

Kaunua Kahekili Heiau

Lighthouse

I ulu no ka lālā i ke kumu.

Support Maunalua.net

Buy a Maunalua Shirt or Sticker

Mahalo to Maunalua.net's Major Donors:

Makapuʻu

Kaʻahele Ma Waikīkī

Upcoming Maunalua.net Events

and Talk Story Gatherings

DONATE

Nā ʻAnae Holo Mural Project

Maunalua Ahupuaʻa